กทม.จัดกิจกรรมเยาวชนทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 10

กทม.ผนึกกำลังกับหลายหน่วยงาน จัดกิจกรรมเยาวชนทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 10

นายสมชัย ไตรพิทยากุล ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีตัวแทนอดีตเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

กิจกรรมครั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ผนึกกำลังกับหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนายั่งยืน และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ รวมถึงกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 300 คน

ทั้งนี้ นายสมชัย ไตรพิทยากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงมือทำความสะอาดและทาสีบริเวณหน้ากำแพงวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร พร้อมกับนักศึกษากลุ่มจิตอาสาที่มาร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ซึ่งนักศึกษาที่มารวมตัวกันครั้งนี้ ต่างพร้อมใจกันยึดมั่นสร้างความดี และเดินตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง.-สำนักข่าวไทย