พรเพชรเผย สร้างสภาใหม่คืบ 50 %

“พรเพชร”คาด คืนสภาเก่าให้สำนักพระราชวังต้นปี 62 หลังก่อสร้างคืบหน้า 50% เตรียมชงของบทำระบบเทคโนโลยีเข้าครม.13มี.ค. เมื่อวันที่ 7 มี.ค.เวลา 11.30 น.ที่รัฐสภาใหม่ ย่านเกียกกาย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พร้อมด้วยคณะติดตามและเร่งรัดโครงการรัฐสภาแห่งใหม่ เดินทางมายังรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย เพื่อเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรัฐสภา

โดยภายหลังรับฟังการบรรยายสรุป นายพรเพชรให้สัมภาษณ์ว่า ภาพรวมการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และจากการพิจารณาเห็นว่า ไทม์ไลน์ในการคืนพื้นที่รัฐสภาปัจจุบัน ถนนอู่ทองใน ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานนั้น จะส่งมอบคืนสำนักพระราชวังช่วงที่ตนออกจากตำแหน่งพอดี หรือช่วงที่มีการเลือกตั้งในเดือนก.พ. 2562 ทั้งนี้ จะดำเนินการเร่งรัดให้ก่อสร้างจุดที่สำคัญคือ ห้องประชุมใหญ่ และห้องทำงานที่จำเป็นให้เสร็จก่อน เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายจากรัฐสภาปัจจุบันมายังรัฐสภาแห่งใหม่ อย่างไรก็ตาม สมัยที่ทำสัญญาก่อสร้างมีการตัดรายการบางอย่างออก คือ ระบบไอที และระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญ เพราะต้องทำควบคู่กับการก่อสร้าง ดังนั้น จึงต้องขอจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่ออนุมัติงบประมาณให้ดำเนินงานดังกล่าวพร้อมกับการก่อสร้างของผู้รับเหมา ซึ่งจะต้องมีการประมูลใหม่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews