แก้วิกฤติท้องก่อนวัยด้วยการคุมกำเนิด

เนื่องในวันคุมกำเนิดโลก 2017 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และบริษัทไบเออร์ไทย จำกัด จัดงานแถลงข่าว “คุมกำเนิดไทยในยุค 4.0” เพื่อร่วมรณรงค์พร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดให้ถูกต้อง โดยเฉพาะปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นขึ้นทุกปี

รวมทั้งปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ำ ณ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ วิภาวดี 44 นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถานการณ์การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2559 พบผู้หญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรรวมทั้งสิ้น 94,584 คน หรือเฉลี่ย 252 คนต่อวัน และพบการคลอดซ้ำในเยาวชนกลุ่มนี้ 11,225 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 11.9% ขณะที่เด็กหญิงวัย 10-14 ปี คลอดบุตรในปีที่ผ่านมา 2,746 คน หรือประมาณวันละ 8 คน
“สำหรับปัญหาการคลอดซ้ำในวัยรุ่น ถือเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง แต่ปัจจุบัน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เริ่มบังคับใช้เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้กำหนดให้สถานบริการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และวัยรุ่นสามารถขอรับบริการคุมกำเนิด โดยการใช้ยาฝังคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร โดยฝังไว้ใต้ผิวหนัง ท้องแขน มีทั้งแบบชนิด 3 ปี และ 5 ปี ได้ฟรี ณ สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง ส่วนการแก้ปัญหา ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นนโยบายสำคัญของภาครัฐที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ สร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ ลดผล กระทบจากกรณีการเสียชีวิตของแม่และทารก เด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ และเสี่ยงต่อการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย นำไปสู่ปัญหาสังคม อาทิ เด็กถูกทอดทิ้งให้เติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ ขาดโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ “. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth