3 ห้องในบ้านที่ต้องไม่ละเลย อาจส่งผลต่อสุขภาพ

รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 21-27พฤศจิกายน 2560 ของทุกปีได้กำหนดให้เป็นสัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาดแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง ซึ่งบ้านทุกหลังควรทำความสะอาดและจัดข้าวของให้เป็นระเบียบ เพื่อความปลอดภัย โดยเก็บของมีคมหรือสารเคมีในที่เหมาะสม

พ้นจากมือเด็ก ตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ หมั่นทำความสะอาดบ้าน ปัดกวาด เช็ดถูไม่ให้มีฝุ่นละออง โดยเฉพาะห้องนอนซึ่งเป็นที่ซ่อนไรฝุ่นด้วยการซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้และโรคผิวหนัง
ห้องครัวต้องจัดเก็บอาหารแห้ง อาหารสด ผัก ผลไม้ ในที่ที่เหมาะสม เช่น ตู้เย็น ตู้กับข้าว ต้องมีภาชนะปิดอาหารที่ปรุงสุกแล้ว พื้นครัวต้องหมั่นเช็ดถูทำความสะอาด ไม่ให้มีเศษอาหารหรือคราบไขมันบนพื้น ควรทิ้งหรือกำจัดเศษอาหารทุกวัน เพื่อไม่ให้เป็นอาหารของสัตว์พาหะนำโรค สำหรับห้องส้วม หมั่นทำความสะอาดพื้นไม่ให้มีตะไคร่น้ำจับหรือมีผงแป้ง คราบสบู่แชมพู เพื่อป้องกันอันตรายจากการลื่นล้ม รวมทั้งสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เช่น การใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ทิ้งขยะลงในถัง เป็นต้น
นพ.ดนัย กล่าวอีกว่า หลักการทำความสะอาดบ้านมี 5 ขั้นตอน คือ 1.เก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยจัดวางของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการนำไปใช้ และไม่ควรเก็บสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้จนเกินสมควร เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก 2.กวาดหยากไย่ ฝุ่นละออง และเศษขยะทั้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบ 3.เช็ดถูคราบสกปรก ทำความสะอาดให้ทั่วถึง 4.ล้างทำความสะอาดส้วมสม่ำเสมอ และ 5.คัดแยกขยะ ตามประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth