คนท้องวูบบ่อย อาจเป็นเพราะ “ความดันเปลี่ยน”

อาการวูบ หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ มีสาเหตุหลายอย่างด้วยกัน หนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือ “ภาวะความดันโลหิตต่ำ” โดยในบางรายอาจเกิดตอนลุกขึ้นยืนแล้วรู้สึกหน้ามืด จนกระทั่งล้มไป ภาวะความดันโลหิตต่ำเป็นภาวะที่ความดันโลหิตในร่างกายตัวบนต่ำกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิตตัวล่างต่ำกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งอาจจะต่ำแค่ตัวเดียวหรือสองตัวก็ได้